Skip to content

Styrelsen 2024

 

Ordförande: 
Annacarin Granqvist | 070 243 79 19 | ordforande@cairnivast.se

Vice ordförande:
Jenny Hedin | hedinos2@gmail.com

Kassör:
Anna Fougberg | kassor@cairnivast.se

Sekreterare:
Ulrika Spangenberg | sekreterare@cairnivast.se | 076-101 90 30

Ordinarie ledamot:
Marie Ansas | marie.ansas@gmail.com

Suppleanter:
Malin Kjellberg | Emelie Nicander

Revisor:
Jane Poka

Revisorsuppleant:
Anna Stjärnehag 

Dokument

Cairn i Väst
Cairn i Väst