Skip to content

Bli medlem


Du blir automatiskt medlem i Cairn i Väst när du löser medlemskap i Cairnterrierklubben.

Som medlem i Cairn i Väst får du

  • Tidningen CAIRNBLADET som utkommer med fyra nummer per år.
  • Deltga i Cairnterierrklubbens och ombudens träffar och samkväm med varierande programinslag avseende vår cairnterrier.
  • Deltaga i kurser om vår cairnterrier.
  • Möjlighet att diskutera hundproblem med personer som har många års erfarenhet av vår härliga cairnterrier.
  • Rätt att deltaga på Cairnterrierklubbens årsmöte. Där har du rätt att vara med och påverka alla beslut som sker inom cairnterrierrasens utveckling.