Skip to content

Cairn i Väst

Lokalavdelning till Cairnterrierklubben

Styrelsen 2023

 

Ordförande
Annacarin Granqvist
070 243 79 19
ordforande@cairnivast.se

Vice ordförande
Jenny Hedin

 

Sekreterare
Ulrika Spangenberg
sekreterare@cairnivast.se
076-101 90 30

Kassör
Katarina Olsson
kassor@cairnivast.se

Ordinarie ledamot
Marie Ansas

Suppleanter

Malin Welin Kjellberg
två år

 

Rose-Marie Nilsson
Ett år

Valberedning

Carina Ström (Sammankallande)
073- 627 73 51

 

Ann-Christine Larsson
070-869 26 81

 

Charlotte Svala

Revisor

Marika Nordström

Revisorssuppleant

Anna Stjärnehag