Skip to content

Cairn i Väst

Styrelsen 2022

 

Ordförande
Gunilla Österman
ordforande@cairnivast.se
070-312 70 22

Vice ordförande
Annacarin Granqvist
070 243 79 19

 

Sekreterare
Ulrika Spangenberg
sekreterare@cairnivast.se
076-101 90 30

Kassör
Linnea Ganqvist
kassor@cairnivast.se
073-670 29 09

Ordinarie ledamot
Charlotte Svala
070-826 27 94

Valberedning

Carina Ström (Sammankallande)
073- 627 73 51

 

Ann-Christine Larsson
070-869 26 81

 

Katarina Olsson
073-362 10 56