Medlemskap

Vem kan bli medlem i Cairnterrierklubben ? 

Frågan är enkel att besvara: alla som på något sätt har ett intresse för Cairnterrier.

Ansökan om medlemskap

Medlemskapet ger dig möjlighet att delta i alla aktiviteter som anordnas av den centrala och de lokala klubbarna.

Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas hemsidor, inhämta information om de aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända

dig till i ditt område för närmare information.

Cairn i Väst drivs med ideellt arbete och vi blir mycket glada för all hjälp vi kan få. Det är allt från att delta på våra promenader och aktiviteter till att planera utställningar och läger på riksnivå. Ingen gör allt, men alla kan hjälpa till med något!