Kontakt

 Styrelsen 2018

 

  • Ordförande Mia Carlsson, Tollered, 070 845 26 23, Mail
  • Sekreterare Jenny Hedin, Henån, 070 881 18 70 Mail
  • Kassör Line Odin, Hamburgsund, 070 643 51 63  Mail
  • Ordinarie ledamot Riitta Kiiski Drones, 0730-676068  Mail
  • Ordinarie ledamot Åse Johansson, Alingsås, 070 299 50 32 mail

Kontakta hela styrelsen

Frågor om Cairn i Väst

Frågor om hemsidan


Cairn i Väst drivs med ideellt arbete och vi blir mycket glada för all hjälp vi kan få. Det är allt från att delta på våra promenader och aktiviteter till att planera utställningar och läger på riksnivå. Ingen gör allt, men alla kan hjälpa till med något!


  Vem kan bli medlem i Cairnterrierklubben ? 

- Frågan är enkel att besvara: alla som på något sätt har ett intresse för Cairnterrier.


Hur blir man medlem i Cairnterrierklubben ?

Enklast är det att sätta in medlemsavgiften (2015 är den 250:-för helbetalande och 50:- för familjemedlem) på postgiro 1177-5, SKK. Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn och din adress inkl. telefonnummer.

Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens medlemsregister.


Du kan även ringa till SKK:s kansli på tel: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se och anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben.


Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.


Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas hemsidor, inhämta information om de aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt område för närmare information.