1 Maj kl 12 Gräfsnäs Slottsruin och park
Cairnpromenader 


Då det brukar komma många hundar vill vi av säkerhetsskäl inte att ni använder flexi-koppel och av hänsyn till hanhundarna uppskattar vi om löptikar stannar hemma.


1 Maj kl 12.00 Gräfsnäs slottsruin och park


Vi tar en promenad vid Gräfsnäs slottspark och slottsruin. Gräfsnäsparken har en lång historia. På 1550- talet uppfördes ett slott  på platsen. Slottet har brandhärjats vid tre tillfällen, senast 1834. Därefter har resterna av slottet förfallit och utgör dagens ruin. Under promenaden stannar vi och fikar på medhavd fika.


Vi samlas vid Parkeringsplatsen som finns i anslutning till Wasaallén vid parken.


Vägbeskrivning:


Kör mot Alingsås, sväng vänster vid andra trafikljuset på E20 i Alingsås. Fortsätt till rondellen vid Lidl och sväng vänster på Kungälvsvägen. Fortsätt 7,5 km till Brobacka, sväng höger på väg 190 mot Sollebrunn och fortsätt 12,5 km. Sväng höger och sedan höger igen in på Kvarnabovägen, fortsätt 200 m och sväng vänster in på Wasaallén till parkeringen


Ansvarig: Mia Ljung, Åse Johansson mobilnr 070-2995032
Aktiviteter med Cairn i Väst