Årsmöte
  • 2017


Årsmöte


Årsmötet hölls den 15/1 2017. Baserat på verksamhetsberättelsen och revisorns rekommendationer så gavs styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. Som ny styrelsemedlem valdes Åse Johansson på ett år.


Årsmötet inleddes med en hund-quiz som hade sammanställts av Lasse och Jenny Hedin. I samband med årsmötet hyllades även följande hundar för prestationer under det gångna året: River Deep’s River Queen och River Deep’s Dancing Queen - ägare Jan-Inge Johansson (viltspår, BPH och utställning) samt Danjou’s Patrick Dempsey- ägare Carina Ström (BPH, anlagstest i viltspår, doftprov i Nosework och utställning).