Aktiviteter

Aktiviteter med Cairn i Väst

  Alla som är medlemmar i Svenska Cairnterrierklubben är välkomna att delta i våra aktiviteter.


  •     Kom på våra aktiviteter!
  •     Skriv om aktiviteter som du deltagit i till vår hemsida
  •     Fotografera på våra aktiviteter och skicka till hemsidan
  •     Kom med förslag på aktiviteter
  •     Hjälp till att planera och genomföra våra olika aktiviteterKommande Cairn-aktiviteter:


Aktiviteter
Viltpår prova på (datum ej bestämt)


Cairnpromenader 


Då det brukar komma många hundar vill vi av säkerhetsskäl inte att ni använder flexi-koppel och av hänsyn till hanhundarna uppskattar vi om löptikar stannar hemma.


Historisk försommar-promenad i Majorna