Month: December 2020

Cairn i Väst årsmöte uppskjutet

På grund av rådande omständigheter har Cairn i Väst styrelse beslutat att skjuta på årsmötet 2021 tills det är säkert att träffas i större grupper igen.