Viltspårskurs – platser kvar

Viltspår är en en fantastisk berikning och aktivering för hunden. Med hjälp av en viltklöv och blod kan vi låta hunden använda sin nos på ett sätt som inte bara är naturligt, men också väldigt roligt för både hund och människa. Viltspår är helt enkelt en underbart trevlig aktivitet! Läs mer

Kursdatum: Lördagen den 12/9 Grundläggande kurs (3 platser kvar) samt 26/9 Avancerad spårteknik (4 platser kvar). Max 6 deltagare per kursdag

Pris: 800 kr/kursdag

Kurstid: 11-16.30

Plats: Bäreberg, Tubbehagen 301, Nossebro
Instruktör/föreläsare:

Ulla-Britt Höfling, Auktoriserad Viltspårsdomare

Anmälan: Bindande anmälan senast den 31/8 till Mia Ljung, marfor1103@gmail.com T. 070-6457751 eller Mia Carlsson, miacarlsson48@gmail.com, T. 070-8452623.

I anmälan behöver vi en kort beskrivning av förarens och hundens tidigare erfarenhet av viltspår samt mobilnummer. Bekräftelse kommer på mail så snart du betalt in deltagaravgiften 800kr. Betalning sker till Dafnes Viltspår, Ulla-Britt Höfling Swish 123-364 87 97 eller till Länsförsäkringar bank 9020 57 512 98

Program

11.00 samling. Fika och teori samt genomgång inför spårläggning.

Ca 11.45 Spårläggning

Ca 12.30 Återsamling, fika och genomgång av spårläggningen.

Teori hur man för hunden i spåret och samarbetar.

Ca 13.15 Varje ekipage går sitt individuellt anpassade spår och samtliga deltagare följer med. Snabb sammanfattning efter varje spår.

Efter kursen finns möjlighet att boka in ett anlagsprov alt Öppenklass spår för några olika domare.

Övrig information:

Varje deltagare tar med sig egen fika/lunch. Vi har möjlighet att vara inomhus med säkert avstånd från varandra när vi inte är i skogen.

Spårutrustning kan lånas om du inte har egen, meddela om detta när du anmäler dig.

Stövlar, varma kläder och regnkläder rekommenderas. Vi är ute mesta delen av dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *