Tack från styrelsen

Cairn i Väst styrelse vill framföra ett stort tack till alla volontärer som hjälpte till att bemanna vår rasmonter på My Dog. Utan er hade det inte varit möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *