Month: December 2019

Årsmöte 2020

Inbjudan till Cairn i Väst årsmöte den 19 januari 2020 kl 14.00 Årsmötet inleds med ett Quiz och att Mia Käll Lundman berättar och demonstrerar hur man med klick och trick kan träna sin hund För fika/förtäring anmäl …

My Dog 3 – 6 januari 2020

Vi söker personer som är intresserade av att stå med sin cairnterrier i vår rasmonter på My Dog den 3 – 6 januari 2020. Hundarna som står i montern skall vara över ett år och de får inte …